Выпускники
DARIY JASNO SOLNYSHKO
Отец: OSTROMIR JASNO SOLNYSHKO
Мать: ANPHISA MONPLISIR
ANTIP JASNO SOLNYSHKO
Отец: ANTEY
Мать: ANPHISA MONPLISIR
ЕНИСЕЙ ЯСНО СОЛНЫШКО
JUROMIR JASNO SOLNYSHKO
Отец: KNYAZ JASNO SOLNYSHKO
Мать: ALISKA-KISKA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 10.03.2017
YUSTIN JASNO SOLNYSHKO
Отец: KNYAZ JASNO SOLNYSHKO
Мать: ALISKA-KISKA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 10.03.2017
MILOLIK JASNO SOLNYSHKO
Отец: AQUAMARIN JASNO SOLNYSHKO*RU
Мать: IMPERIYA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 25.07.2016
KNYAZ' JASNO SOLNYSHKO
Отец: ALI BABA ROSA GLAUKA*CZ
Мать: BRIGITTE MAZOJI ARKA*LT
Вверх