Ветераны
VASILINA JASNO SOLNYSHKO
Отец: OSTROMIR JASNO SOLNYSHKO
Мать: LISAVETA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 03.02.2011
KRASNOLIKA JASNO SOLNYSHKO
Отец: ALI BABA ROSA GLAUKA*CZ
Мать: BRIGITTE MAZOJI ARKA*LT
WSEMILA LOVES YASFY TROZAYAR
Отец: FINIST YASNY SOKOL MIO TROZAYAR
Мать: YASHMA NAEN TROZAYAR
Дата рождения: 28.07.2012
TEMIRA JASNO SOLNYSHKO
Отец: OSTROMIR JASNO SOLNYSHKO
Мать: LISAVETA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 30.03.2012
TSHESLAVA JASNO SOLNYSHKO
Отец: AQUAMARIN JASNO SOLNYSHKO*RU
Мать: BLUEBELL MODRA NEHA*CZ
Дата рождения: 30.01.2014
JUSTINA JASNO SOLNYSHKO
Отец: GEIREN MAZOJI ARKA*LT
Мать: TEMIRA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 31.08.2015
JUSTINIANA JASNO SOLNYSHKO
Отец: OLAFERN JASNO SOLNYSHKO
Мать: LIZAVETA JASNO SOLNYSHKO
SHELLEY JASNO SOLNYSHKO
Отец: KNYAZ JASNO SOLNYSHKO
Мать: JELANA JASNO SOLNYSHKO
Дата рождения: 16.02.2017
Вверх